250px-Ada_Lovelace_portrait

Om Ada Lovelace

Ada Lovelace föddes i England 1815 och var matematiker och skribent. Hon arbetade tillsammans med Charles Babbage på hans mekaniska dator. Hennes anteckningar om maskinen innehåller den första algoritm som är avsedd att bearbetas med en maskin. Därför beskrivs hon ofta som historiens första datorprogrammerare.

 

Ada Lovelace beskrev sitt arbetssätt som ”poetisk vetenskap”. Hon funderade över relationen mellan människa , samhälle och datorn.

 

Hon hade också en vision om att datorer med tiden skulle kunna producera annat än siffror.

 

Ada har fått ge namn till ett datorspråk som skapades för USAs försvarsdepartement.

 

”Ada Lovelace Day” är ett årligt evenemang som i år firas tisdagen den 11 oktober, med målet att stärka den kvinnliga närvaron inom vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik.